Pārtikas preču kvalitātes zīmes

ASC

ASC

Akvakultūras pārvaldības padome (ASC) ir 2010. gadā dibināta neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir veicināt zivju ilgtspējīgu audzēšanu pasaulē. ASC marķējums uz produkta apliecina, ka zivis un jūras produkti ir no audzētājiem, kuriem ir sertifikāts par to, ka viņi saudzē vidi un rūpējas par labiem darba apstākļiem. Produktu izcelsmi var izsekot pārredzami un bez pārtraukuma no ražošanas brīža līdz nokļūšanai veikalos. Tādējādi patērētāji vienmēr var būt droši, no kurienes ir konkrētie zivju un jūras produkti un kā tie ir ražoti.


UZZINĀT VAIRĀK

MSC

MSC

Jūras uzraudzības padome (MSC) ir starptautiska neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir pretoties pārmērīgai nozvejai pasaulē un veidot pasaules zivju rūpniecību ilgtspējīgai nākotnei. MSC marķējums nodrošina zivju krājumu saglabāšanos augstā līmenī. Zvejas rīki ir jāizmanto atbildīgi, līdz minimumam samazinot to ietekmi uz ekosistēmu un piezveju. Tādējādi saglabājot neskartu dzīves vidi zivju un citu jūras dzīvnieku nākamajām paaudzēm.


UZZINĀT VAIRĀK

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade iestājas par labākiem darba un dzīves apstākļiem mazajiem ražotājiem un darbiniekiem Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Vairāk nekā 1,6 miljoni mazo ražotāju un strādnieku jau gūst labumu no stabilām minimālajām cenām, Fairtrade prēmijas sabiedriskiem projektiem un vidi saudzējošas lauksaimniecības veicināšanas. Neatkarīgi apstiprinātie Fairtrade standarti ietver kritērijus par demokrātiskām organizatoriskajām struktūrām, vides aizsardzību un drošiem darba apstākļiem.


UZZINĀT VAIRĀK

Fairtrade Izejvielas

Fairtrade Izejvielas

Papildus Fairtrade produktu marķējumiem pastāv arī Fairtrade izejvielu marķējums godīgi tirgotām produktu izejvielām. Fairtrade izejvielu zīmogi attiecas uz atsevišķām godīgi audzētām un tirgotām sastāvdaļām, piemēram, kakao, cukuru vai kokvilnu. Šīs sastāvdaļas var tirgot apjoma pārdalīšanas veidā. Tikai marķējumā norādītā sastāvdaļa kombinētajā produktā ir sertificēta kā Fairtrade, piemēram, šokolādes batoniņam nepieciešamais kakao vai cukura daudzums ir iepirkts ar Fairtrade nosacījumiem. Fairtrade standarti izejvielu audzēšanas valstīs ir nemainīgi – kooperatīvi saņem stabilas minimālās cenas un prēmijas. Kontroles veic FLOCERT.


UZZINĀT VAIRĀK

UTZ

UTZ

UTZ ir ilgtspējas programma kafijai, kakao, tējai un lazdu riekstiem. Tā apmāca ražotājus jaunām lauksaimniecības metodēm un parāda, kā iespējams iegūt kafiju, kakao, tēju un lazdu riekstus profesionālāk, kvalitatīvāk, ienesīgāk un ilgtspējīgāk. Tāpat notiek uzņēmumu vadības apmācības, kā arī darba aizsardzības un apkārtējās vides pārvaldības apmācības. Programmas mērķis ir panākt, lai ražotāji varētu saņemt lielāku cenu par labāku produktu. Tā viņi var celt savu dzīves līmeni pašu spēkiem. Programmā iesaistītie sīkzemnieki apņemas ievērot šo rīcības kodeksu.


UZZINĀT VAIRĀK

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU Ecolabel ir starptautisks kvalitātes sertifikāts, kas ir atzīts visās ES dalībvalstīs, kā arī Turcijā, Norvēģijā, Islandē un Šveicē. EU Ecolabel mērķis ir ļaut patērētājam atpazīt videi draudzīgus un veselīgus produktus. Sertifikātu saņem produkti vai pakalpojumi, kuri mazāk ietekmē vidi nekā līdzvērtīgi produkti. EU Ecolabel izvirza augstas prasības attiecībā uz sociālu un videi draudzīgu ražošanu, kā arī lietojamību. Tiek ņemts vērā pilns produkta dzīves cikls, sākot ar izejvielu ieguvi līdz ražošanai, izplatīšanai un utilizācijai.


UZZINĀT VAIRĀK

Rainforset Alliance

Rainforset Alliance

Šis marķējums identificē produktus, kuri pilnībā vai daļēji nāk no Rainforest Alliance sertificētiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Produktu izcelsmei ir pilnībā jāatbilst Rainforest Alliance ilgtspējīgas lauksaimniecības standarta stingrajiem noteikumiem. Tie iekļauj tādus kritērijus kā vides aizsardzība, sociālā atbildība un peļņa. Vadlīnijas izstrādātas, pirmkārt, lai aizsargātu un saglabātu dzīvnieku un augu valsti, kā arī rūpētos par augsni un ūdeņiem. Otrkārt, lai uzlabotu darbinieku, viņu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīves apstākļus.


UZZINĀT VAIRĀK

RSPO

RSPO

Ilgtspējīgas palmu eļļas apaļā galda organizācijas (RSPO) mērķis ir ilgtspējīgu palmu eļļu padarīt par normu. Šī iniciatīva veicina ilgtspējīgākas eļļas palmu audzēšanas metodes. Tas nodara mazāku kaitējumu videi. Sertificēšanas kritērijiem ir ekoloģisks un sociāls raksturs. Tie ietver prasību ievērot zemnieku un strādnieku pamattiesību ievērošanu ražošanas reģionos. Aizsargājamās teritorijās ir jāatsakās no palmu audzēšanas palmu eļļas ieguvei.


UZZINĀT VAIRĀK