Dalības nosacījumi


Konkursa organizators ir SIA “Lidl Latvija” reģ. Nr. 40203023760, turpmāk tekstā - organizators. Uz dalību konkursā attiecas tikai šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi. Piedaloties konkursā (skatīt 3. punktu), jūs nepārprotami piekrītat šādiem dalības nosacījumiem.


1. Kas var piedalīties konkursā?


Piedalīties konkursā savā vārdā var jebkura persona, ja tā dzīvo Latvijā, ir vismaz 18 gadus veca un ir apmeklējusi Lidl veikalu. Dalība konkursā ir bez maksas, neatkarīga no iepriekš iesniegtā vērtējuma.


Konkursā nevar piedalīties visu Lidl uzņēmumu darbinieki.


2. Cik bieži es varu piedalīties?


Katrs dalībnieks var piedalīties vienu reizi balvu izlozes periodā. Ja reģistrēšanās laikā ir iesniegti vairāki pieteikumi vai norādīta nepareiza informācija, dalībnieks var tikt izslēgts no balvu izlozes. Piedalīties ir iespējams līdz tekošā mēneša pēdējai dienai plkst. 23:59 ieskaitot, noklikšķinot uz Pieteikties. Izšķirošs ir elektroniski reģistrētais laiks, kad saņemts datu ieraksts par dalības deklarāciju sistēmā.


3. Kā es varu piedalīties konkursā?


Priekšnoteikums ir dalība mūsu iepirkšanās pieredzes aptaujā mūsu tīmekļa vietnē Pircejubalss - www.lidl.lv. Pēc atbilžu sniegšanas uz visiem jautājumiem dalībnieks var noklikšķināt uz pogas "Jā, es vēlos piedalīties konkursā". Esmu iepazinies ar dalības noteikumiem un nosacījumiem", lai aizpildītu pieteikuma veidlapu (skatīt 4. punktu) un tādējādi piedalītos konkursā. Noklikšķinot uz pogas "Jā, es vēlos piedalīties konkursā", dalībnieks apstiprina, ka pilnībā piekrīt dalības nosacījumiem.


4. Kāda informācija ir nepieciešama, lai piedalītos?


Lai piedalītos konkursā, papildus apstiprinājumam, ka piekrītat dalības nosacījumiem, ir nepieciešama informācija par dalībnieku, lai uzvaras gadījumā varētu nosūtīt balvu uzvarētājam. Pieteikuma veidlapā ir jānorāda šāda informācija:


  • Uzvārds, vārds
  • E-pasta adrese
  • Telefona numurs


5. Kas notiek ar maniem personas datiem?


Dati, kas nepieciešami konkursa apstrādei, tiks glabāti tikai šim nolūkam un tiks izmantoti tikai šim konkursam. Šajā kontekstā dati tiks elektroniski apstrādāti un izmantoti saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem.


Dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar šo līgumu un piemērojamiem tiesību aktiem. Pēc tam, kad konkursa mērķis būs izpildīts, dati tiks dzēsti.


Dati netiks nodoti trešām personām.


6. Kad tiks izlozēti uzvarētāji?


Katru nedēļu no visiem konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 3 x 30 € Lidl iepirkšanās kuponi. Uzvarētājus izlozēs organizators līdz nākamās nedēļas trešdienai. Pēc tam septiņu dienu laikā pēc izlozes uzvarētājs tiks informēts, izmantojot norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru.


Ja uzvarētājs neatbild 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, viņa tiesības uz balvu tiek zaudētas un saskaņā ar to pašu procedūru tiek izraudzīts cits uzvarētājs. Kuponi tiks nosūtīti pa e-pastu, bet bezskaidras naudas balvas tiks nosūtītas uz paziņoto adresi Latvijā. Naudas maksājums, maksājums ar citiem bezskaidras naudas aktīviem vai balvu apmaiņa nav iespējama.


7. Kas vēl man jāņem vērā?


Ja atsevišķi šo pievienošanās noteikumu un nosacījumu noteikumi ir vai kļūst spēkā neesoši, tas neietekmē pārējo pievienošanās noteikumu un nosacījumu juridisko spēkā esamību. Rīkotājs patur tiesības grozīt dalības noteikumus un nosacījumus un pilnībā vai uz laiku pārtraukt konkursu, ja rodas grūtības, kas apdraud konkursa godīgumu. Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādām tehniskām vai citām problēmām, kas ir ārpus tā kontroles. Tiesvedība nav paredzēta.