Banner

Atbilstība

Atbilstība

Atbilstība jeb normatīvo aktu ievērošana šodien ir sarežģītāka parādība kā nekad. Globālajā vidē uz likumiem pamatotu prasījumu ir arvien vairāk, tāpēc savus procesus un sistēmas pastāvīgi piemērojam mainīgiem apstākļiem. Mēs īpaši uzsveram normatīvo aktu ievērošanu. Viens no mūsu uzņēmuma darbības principiem ir "Mēs ievērojam spēkā esošos normatīvos aktus un uzņēmuma iekšējās vadlīnijas". Atbilstība ir būtiska mūsu uzņēmējdarbības kultūras daļa.