Banner

Dāvanu kartes

Dāvanu kartes privātpersonām

Atlikums
Dāvanu kartes statuss
Derīguma termiņš

1.1. Dāvanu karšu lietošanas noteikumos (turpmāk – Lietošanas noteikumi) ietvertie nosacījumi attiecas uz plastmasas un/vai elektronisko dāvanu karti pdf formātā (turpmāk - Dāvanu karte), ko izsniegusi Lidl Latvija SIA, Reģ. Nr. 40203023760 (turpmāk - Lidl). Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis.

1.2. Lietošanas noteikumi, kas veido vienošanos starp Lidl un Dāvanu karšu lietotāju (turpmāk - Dāvanu kartes lietotājs), attiecas uz Dāvanu kartes iegādi vai izmantošanu. Iegādājoties vai izmantojot Dāvanu karti, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Noteikumi ir pieejami visos Lidl veikalos Latvijas Republikas teritorijā, kā arī tīmekļa vietnē www.lidl.lv.

1.3. Lidl patur tiesības grozīt Lietošanas noteikumus, iepriekš publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē www.lidl.lv.

1.4. Dāvanu karti var izmantot tikai kā aprakstīts šajos Lietošanas noteikumos.

2.1. Dāvanu karti var izmantot, lai apmaksātu pirkumus visos Lidl veikalos Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk - Pieņemšanas punkti). Dāvanu kartes tālākpārdošana ir aizliegta.

2.2. Plastmasas dāvanu kartes ir pieejamas šādās nominālvērtībās: 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR un 50 EUR. Elektroniskās pdf formāta kartes ir iespējams saņemt nominālvērtībā no 1 EUR līdz 1000 EUR. Dāvanu karti nevar papildināt ar naudas summu, atdot vai apmainīt pret skaidru naudu vai citām Dāvanu kartēm. Piemēram, Dāvanu karti, kuras vērtība ir 20 EUR, nevar apmainīt pret divām Dāvanu kartēm, kuru katras vērtība ir 10 EUR.

2.3. Dāvanu karti var izmantot vairāk nekā vienu reizi, un tajā esošo naudas summu var izmantot, iegādājoties vairākas preces. Ja nepieciešamais maksājums par precēm pārsniedz Dāvanu kartē pieejamo summu, trūkstošo summu var segt skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti, bet Dāvanu karte jāuzrāda kā pirmais maksājuma veids. Ja izvēlas preci par mazāku summu, Dāvanu kartes atlikums netiks atmaksāts, bet to varēs izmantot turpmākam (-iem) pirkumam (-iem).

2.4. Dāvanu karti nevar izmantot citu Dāvanu karšu iegādei.

2.5. Dāvanu kartes kredīta atlikums tiek norādīts uz pēdējā pirkuma čeka. Atlikumu iespējams pārbaudīt arī tīmekļa vietnē www.lidl.lv, kā arī jebkurā Pieņemšanas punktā, jautājot kasierim (-ei). Detalizētu informāciju par atsevišķiem maksājumu darījumiem nav iespējams saņemt, jo Dāvanu kartes izmantošana ir anonīma.

2.6. Dāvanu kartes iegādi vai maksājumu ar Dāvanu karti Pieņemšanas punktos var atteikt, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka darījums tiek veikts naudas atmazgāšanas nolūkā.

2.7. Gadījumā, ja Dāvanu kartes iegāde vai norēķins ar Dāvanu karti tiek atteikts, pircējs vai Dāvanu kartes lietotājs par to tiek nekavējoties informēts.

3.1. Maksājumi ar Dāvanu karti un Dāvanu kartes kredīta atlikuma pārbaude ir bez maksas.

4.1. Dāvanu karte ir derīga 12 mēnešus no tās iegādes dienas, ja Dāvanu karte tiek iegādāta Lidl veikalā, vai izsniegšanas dienas, ja šāda Dāvanu karte ir izsniegta kā vaučers gan plastmasas gan elektroniski pdf formātā. Ja Dāvanu karte nav izlietota līdz derīguma termiņa beigām, kartes atlikums netiks atmaksāts un Dāvanu karte tiek automātiski bloķēta.

4.2. Dāvanu karte tiek automātiski bloķēta pēc visas kredīta summas iztērēšanas.

5.1. Ar Dāvanu karti veiktie maksājumu darījumi ir neatsaucami.

5.2. Lidl nav atbildīgs par Dāvanu kartes nozaudēšanu, zādzību, nepareizu vai neatļautu izmantošanu.

6.1. Dāvanu kartes lietotāja pienākums ir glabāt karti drošībā un pasargāt no nesankcionētu trešo personu piekļuves.

7.1. Lai sazinātos ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

8.1. Lidl nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas - nemieru, kara, dabas katastrofu, epidēmiju vai citu no tās neatkarīgu notikumu dēļ.

9.1. Visi personas dati, kas iegūti Dāvanu kartes izsniegšanas nolūkā, tiks apstrādāti un uzglabāti tikai iepriekšminētajiem mērķiem.


Lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku, lai iegūtu vairāk informācijas par personas datu apstrādi

10.1. Lietošanas noteikumiem, kā arī jebkurām līgumattiecībām starp Lidl un Dāvanu kartes lietotāju, ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.

10.2. Ja kāds no Lietošanas noteikumiem zaudē spēku vai kļūst nederīgs, tas neietekmēs pārējo šo Lietošanas noteikumu spēkā esamību.