Ceļā uz labāku rītdienu

NOSKATIES VIDEO!

Iespēja palīdzēt rada prieku. Mēs esam apņēmušies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot dabā pieejamos resursus, kā arī piegādāt preces, kas marķētas ar sertifikātiem, norādot uz godīgi ražotiem un tirgotiem produktiem, labākiem darba un dzīves apstākļiem lauksaimniekiem un darbiniekiem, izsekojamiem visā produktu piegādes ķēdē.

Atlaides Lidl “Goda ģimene” apliecības īpašniekiem

Atlaides Lidl “Goda ģimene” apliecības īpašniekiem

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.


UZZINĀT VAIRĀK

Resursu saglabāšana

Resursu saglabāšana

Mēs esam apņēmušies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot visā mūsu vērtību radīšanas ķēdē iekļautos resursus. Mēs pievēršam uzmanību rūpīgai un efektīvai saldūdens izmantošanai un apdomīgai izejmateriālu ieguvei un koncentrējamies uz aprites procesu piemērošanu mūsu resursiem.


UZZINĀT VAIRĀK

Bioloģiskā daudzveidība

Bioloģiskā daudzveidība

Bioloģiskā daudzveidība ir funkcionējošu ekosistēmu un daudzu mūsu produktu pamatā. Tādēļ mēs sekmējam bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu un iestājamies par tīru gaisu, ūdeni un auglīgām augsnēm.


UZZINĀT VAIRĀK

Godīga darbība

Godīga darbība

Šī apņemšanās palīdz mūsu darbībā sekmēt cieņu, uzticamību un godīgumu, un mēs cenšamies katrā ķēdes radīšanas posmā uzlabot dzīves un darba apstākļus visiem.


UZZINĀT VAIRĀK