Banner

Dāvanu kartes juridiskām personām

Dāvanu kartes juridiskām personām


Dāvanu kartes iespējams iegādāties 10, 20, 30 un 50 EUR nominālvērtībā.


Minimālais pasūtījuma apjoms 100 EUR. Liela apjoma pasūtījumiem piemērojam atlaides.


Iegādāties dāvanu kartes var ātri un vienkārši:

  1. Izvēlieties dāvanu karšu skaitu, nominālu un veiciet pasūtījumu mūsu mājaslapā
  2. Kurjers nogādās dāvanu kartes Jūsu birojā un e-pastā saņemsiet rēķinu apmaksai.
  3. Pēc rēķina apmaksas un apstiprinājuma, ka dāvanu kartes ir droši nokļuvušas pie Jums, tās aktivizēsim.


1.1. Dāvanu karšu pasūtīšanas noteikumi juridiskām personām (turpmāk – Pasūtīšanas noteikumi) veido vienošanos starp SIA Lidl Latvija, reģ. Nr. 40203023760 (turpmāk - Pārdevējs) un juridisko personu (turpmāk - Klients) un attiecas uz Dāvanu kartes iegādi. Pasūtot Dāvanu kartes, Klients piekrīt šiem noteikumiem.

2.1. Dāvanu kartes iegādei ir pieejamas šādās nominālvērtībās: EUR 10, EUR 20, EUR 30 un EUR 50.

3.1. Klients var iegādāties Dāvanu kartes, sūtot pieprasījumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: davanukarte@lidl.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu, dāvanu karšu skaitu un nominālvērtību, uzņēmuma rekvizītus (pirmreizējam pasūtījumam), vai aizpildot Dāvanu karšu pasūtījuma formu tiešsaistē (links uz tiešsaistes formu) (turpmāk - Pasūtījums).

4.1. Minimālā pasūtījuma vērtība juridiskām personām ir EUR 100.

4.2. Dāvanu karšu pasūtījumiem, kuru vērtība ir vienāda ar vai lielāka par EUR 15 000, Pārdevējs patur tiesības pieprasīt Klienta identitātes noteikšanu un pārbaudi pirms šādu Dāvanu karšu izsniegšanas Klientam.

5.1. Pārdevējs pēc Pasūtījuma saņemšanas no Klienta 3 darba dienu laikā sagatavo elektronisko rēķinu, nosūta to uz Pasūtījumā norādīto Klienta e-pasta adresi un bez maksas nosūta Klientam neaktivizētas Dāvanu kartes kopā ar piegādes pavadzīmi.

5.2. Klients apņemas 3 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veikt rēķina apmaksu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts rēķinā. Ja Klientam nepieciešams rēķinu saņemt papīra formā, Klientam par to ir jāinformē Pārdevējs, rakstot uz e-pasta adresi: davanukarte@lidl.lv.

5.3. Klients apņemas 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma un piegādes pavadzīmes saņemšanas skenētā veidā nosūtīt Pārdevējam parakstītu piegādes pavadzīmi uz pavadzīmē norādīto Pārdevēja e-pasta adresi.

5.4. Pārdevējs 3 darba dienu laikā pēc maksājuma un parakstītas pavadzīmes saņemšanas no Klienta aktivizē Dāvanu kartes un par to rakstiski informē Klientu, nosūtot vēstuli uz Klienta e-pasta adresi.

5.5. Nosūtot Dāvanu karšu Pasūtījuma pieteikumu vai formu, Klients apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un pareiza, un Klients apņemas saņemt pasūtītās Dāvanu kartes un par tām samaksāt.

5.6. Veicot Dāvanu karšu pasūtījumu, kontaktpersona, kas norādīta Pasūtījuma pieteikumā vai formā ar šo apstiprina, ka ir tiesīga veikt šo pasūtījumu Klienta vārdā un veikt visas citas sarunas, kas saistītas ar Dāvanu karšu piegādi un to aktivizēšanu.

5.7. Kontaktpersona kā Klienta pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Lidl dāvanu karšu lietošanas noteikumiem, kā arī ar Pasūtīšanas noteikumiem.

6.1. Pārdevējs kā datu pārzinis apliecina, ka visi sniegtie personas dati, kas iegūti Dāvanu karšu izsniegšanas nolūkā, tiks apstrādāti un uzglabāti tikai, lai sniegtu Klientam pieprasīto pakalpojumu un saskaņā ar vadlīnijām, kas noteiktas mūsu Privātuma politikā.