Banner

Privātuma politika sociālo mediju kontiem

Privātuma politika sociālo mediju kontiem

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par jūsu datu apstrādi mūsu sociālo mediju kontos saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 13. pantu.

Par turpmāk tekstā minēto datu vākšanu un apstrādi daļēji esam atbildīgi mēs, SIA LIDL Latvija, juridiskā adrese - Dzelzavas iela 131, Rīga LV-1021, Latvija, un daļēji attiecīgie tīkla platformu (“platformas”) operatori.


Noteiktām apstrādēm mēs un platformas operators darbojamies arī kā kopīgi pārziņi VDAR 26. panta nozīmē (apstrāde saskaņā ar 4. nodaļu).

Mēs, Lidl Latvija SIA (“Lidl”), pārvaldām šādas tīkla lapas ("lapas"):


Facebook: https://www.facebook.com/lidllatvija

Instagram: https://www.instagram.com/lidllatvija

YouTube: https://www.youtube.com/Lidllatvija

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidlatvija

Uz platformas operatora veikto datu apstrādi (piemēram, dalībnieku pārvaldību un koplietojamo informāciju) mums ir tikai ierobežota ietekme. Vietās, kur mēs varam ietekmēt, platformas operatora datu aizsardzībai atbilstošā apstrādē mēs rīkojamies mums pieejamo iespēju robežās. Tomēr daudzviet mēs nevaram ietekmēt platformas operatora veikto datu apstrādi, kā arī mēs precīzi nezinām, kurus datus viņi apstrādā.


Platformas operators pārvalda visu pakalpojuma IT infrastruktūru, ievēro savus datu aizsardzības noteikumus un uztur savas lietotāja attiecības ar Jums (ja esat reģistrēts sociālā tīkla lietotājs). Turklāt tikai operators ir atbildīgs par visiem jautājumiem attiecībā uz Jūsu lietotāja profila datiem, kuriem mums kā uzņēmumam nav piekļuves.


Plašāku informāciju par platformas nodrošinātāja veikto datu apstrādi un citas iebildumu iespējas varat atrast pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politikā:


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Izmantojot platformu, Jūsu personas datus parasti apstrādā arī attiecīgais platformas operators serveros trešajās valstīs, tostarp ASV.

a) Mūsu klātbūtne sociālajos tīklos


Datu apstrādes mērķis / tiesiskais pamatojums:

Datu apstrādes mērķis mūsu lapās ir informēt klientus par piedāvājumiem, produktiem, pakalpojumiem, akcijām, izlozēm, lietišķām tēmām, uzņēmuma jaunumiem un mijiedarbību ar šo lapu apmeklētājiem par šiem tematiem, kā arī atbildēt uz attiecīgiem jautājumiem, uzslavu vai kritiku.


Mēs paturam sev tiesības dzēst saturu, ja tas ir nepieciešams. Tas var būt, piemēram, pārkāpumu vai nelikumīgu ziņu, naidpilnu komentāru, nepiedienīgu komentāru (nepārprotami seksuāla rakstura saturs) vai pielikumu (piemēram, attēli vai videoklipi) gadījumā, kas var pārkāpt autortiesības, personas tiesības, krimināllikumu vai Lidl ētikas principus.


Mēs varam kopīgot Jūsu saturu mūsu vietnē, ja tā ir platformas funkcija, un sazināties ar Jums, izmantojot platformu. Juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Datu apstrāde notiek mūsu sabiedrisko attiecību un komunikācijas interesēs.


Operatoram nav iespēju ietekmēt to Jūsu datu apstrādi klientu saziņas vai izložu kontekstā, ko veic Lidl.


Kā jau minēts, mēs pievēršam uzmanību vietām, kur platformas nodrošinātājs dod mums iespēju padarīt mūsu lapas pēc iespējas privātumam atbilstošākas.


Datus, kurus ievadāt mūsu lapās, piemēram, komentārus, videoklipus, attēlus, atzīmes Patīk, publiskus ziņojumus utt., šim nolūkam publicē platforma un mēs tos nekad neizmantojam un neapstrādājam citiem mērķiem.


Saņēmējs / saņēmēju kategorijas:


Mēs varam kopīgot Jūsu saturu mūsu vietnē, ja tā ir platformas funkcija, un sazināties ar Jums, izmantojot sociālos tīklus. Ja Jūs platformā nosūtat mums pieprasījumu, atkarībā no nepieciešamās atbildes mēs varam Jūs novirzīt arī uz citiem drošiem saziņas kanāliem, kas garantē konfidencialitāti. Jums vienmēr ir iespēja nosūtīt mums konfidenciālus pieprasījumus uz adresi, kas norādīta 1. sadaļā vai rekvizītos.


Datus, kurus Jūs mums nosūtat konfidenciālā veidā (piemēram, izmantojot privātu ziņojumu funkciju, vēstuli vai e-pastu), mēs parasti izslēdzam no datu pārsūtīšanas trešajām personām ārpus Lidl grupas. Izņēmuma kārtā datu apstrādi mūsu vārdā veic datu apstrādātāji. Tos mēs ikreiz rūpīgi atlasām un auditējam, un saskaņā ar VDAR 28. pantu tiek uzliktas līgumsaistības. Turklāt, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu, mums var būt nepieciešams Jūsu konfidenciālā pieprasījuma fragmentus nodot līgumpartneriem (piemēram, piegādātājam, ja ir specifisks pieprasījums par preci). Šādos gadījumos pieprasījums vispirms tiek padarīts anonīms, lai trešā persona Jūs nevarētu identificēt. Ja atsevišķā gadījumā būs nepieciešama Jūsu personas datu tālāknodošana, mēs Jūs pirms tam par to informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu.


Glabāšanas ilgums / glabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji:


Visu personīgo informāciju, ko Jūs saistībā ar pieprasījumiem (ierosinājumi, uzslavas vai kritika) mums sūtat droša ziņojuma veidā, mēs izdzēsīsim vai padarīsim anonīmu ne vēlāk kā 90 dienas pēc galīgās atbildes sniegšanas. 90 dienu ilgā glabāšana ir izskaidrojama ar faktu, ka reizēm var gadīties, ka Jūs kā klients pēc atbildes saņemšanas atkal sazināties ar mums par to pašu jautājumu, un tad mums jāspēj atsaukties uz iepriekšējo saraksti. Pieredze liecina, ka lielākoties pēc 90 dienām jautājumi attiecībā uz mūsu atbildēm vairs netiek sūtīti.


Visas Jūsu publicētās publiskās ziņas šajā lapā paliek uz neierobežotu laiku, ja vien mēs tās neizdzēšam pamata temata atjaunināšanas, juridiska pārkāpuma vai mūsu vadlīniju pārkāpuma dēļ, vai arī Jūs izdzēšat šo ziņu.


Mēs nevaram ietekmēt to, ka pats operators izdzēš Jūsu datus. Tādēļ papildus tiek piemēroti attiecīgā operatora datu aizsardzības noteikumi.


b) Izlozes


Datu apstrādes mērķi / tiesiskais pamatojums:


Jums ir iespēja piedalīties dažādās izlozēs mūsu vietnē, atbilstoši mūsu informatīvajam izdevumam vai mūsu lapās sociālajos tīklos. Ja attiecīgajā loterijā nav noteikts citādi vai ja Jūs neesat mums devis nepārprotamu piekrišanu, personas dati, kurus Jūs mums sniedzat, piedaloties loterijā, tiks izmantoti tikai loterijas nolūkos (piemēram, uzvarētāju noteikšanai, uzvarētāju paziņošanai, balvas nosūtīšanai, attiecīgā gadījumā anonīms paziņojums par uzvarētājiem). Ja attiecīgajā sociālajā tīklā Jūs rīkojaties ar īsto vārdu vai to var atpazīt pēc fotoattēliem Jūsu profilā, mēs nevaram izslēgt to, ka Jūs identificē citi lietotāji.


Datu apstrādes juridiskais pamats loteriju kontekstā parasti ir VDAR 6. panta pirmā punkta b) apakšpunkts. Ja loterijas ietvaros tiek sniegta piekrišanas deklarācija, VDAR 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts ir juridiskais pamats datu apstrādei, pamatojoties uz piekrišanu. Ja esat devis savu piekrišanu loterijas ietvaros, Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas būs spēkā nākotnē.


Saņēmējs / saņēmēju kategorijas:


Nodošana trešajām personām notiek tikai tad, ja tas ir nepieciešams loterijas īstenošanai vai balvas nosūtīšanai (piemēram, balvu nosūta loterijas sponsors vai dati tiek nodoti loģistikas uzņēmumam) vai arī Jūs esat mums devis savu skaidru piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās sociālo tīklu lapās dalība ir iespējama arī tieši publiski apskatāmās vietnēs (piemēram, uz ziņojumu dēļa vai ar komentāru starpniecību), tādējādi citi lietotāji var arī publiski redzēt Jūsu dalības faktu, ja Jūs mijiedarbojaties ar mums. Turklāt šādos gadījumos faktu, ka esat uzvarējis, var atpazīt attiecīgajā lapā. Ja attiecīgajā sociālajā tīklā Jūs rīkojaties ar īsto vārdu vai to var atpazīt pēc fotoattēliem Jūsu profilā, mēs nevaram izslēgt to, ka Jūs identificē citi lietotāji.


Glabāšanas ilgums / glabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji:


Pēc loterijas beigām un uzvarētāju paziņošanas dalībnieku personas dati tiek izdzēsti no loterijas vadības portāla divu nedēļu laikā pēc balvas nosūtīšanas. Priekšmetu laimesta gadījumā uzvarētāju dati tiks glabāti visu likumisko garantijas prasību laiku, lai vajadzības gadījumā veiktu remontu vai nomaiņu. Piedaloties loterijā kādā lapā (piemēram, ar ziņu vai komentāru), mums nav iespējas ietekmēt Jūsu datu dzēšanu, ko veic operators. Tādēļ papildus tiek piemēroti attiecīgās lapas operatora datu aizsardzības noteikumi.


c) Sociālā ieklausīšanās


Datu apstrādes mērķi / tiesiskais pamatojums:


Papildus informācijai, kuru Jūs mums sniedzat tieši caur platformu, mēs turpmāk izmantosim tā dēvēto sociālās ieklausīšanās iespēju, lai gūtu priekšstatu par to, kā tiek uztverti mūsu produkti un pakalpojumi, un lai identificētu iespējamos uzlabojumus. Turklāt raksti platformās tiek vērtēti atbilstoši meklējumu pasūtījumam (piemēram, jaunai produktu līnijai). Tiek skatīti tikai tie raksti, kurus Jūs esat ievietojis kā brīvi pieejamus neierobežotai publikai.


Apkopoto datu apjomu galvenokārt nosaka attiecīgā raksta veids un saturs; piemēram, var tikt ietekmēta pārnešana teksta formā vai augšupielādēta attēla datne. Atsevišķos gadījumos izmantotais lietotāja ID var būt būtisks arī tad, ja Lidl vēlas piedāvāt palīdzību problēmu risināšanā. Dažreiz mēs no attiecīgajiem platformas operatoriem saņemam arī informāciju par konkrētu rakstu sasniedzamību.


Personas datu apstrādes juridiskais pamats sociālās ieklausīšanās kontekstā ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, jo mums ir likumīgas intereses brīvi pieejamos viedokļos atpazīt kādus mūsu produktu un pakalpojumu trūkumus un spēt atbilstoši uz to reaģēt.


Saņēmējs / saņēmēju kategorijas:


Personas dati, kas tiek apstrādāti sociālās ieklausīšanās kontekstā, netiks nodoti trešajām personām.


Glabāšanas ilgums / glabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji:


Lidl attiecīgos datus neglabā pastāvīgi, bet tikai tos mērķtiecīgi analizē saistībā ar potenciāli nepieciešamiem pretpasākumiem.

Saskaņā ar VDAR 26. panta pirmo punktu (kopīgi pārziņi) pastāv attiecības ar šādiem platformas operatoriem:Platformas operators un mēs esam kopīgi atbildīgi par tīmekļa izsekošanas metodēm, ko izmanto platformas operators. Tīmekļa izsekošana var notikt arī neatkarīgi no tā, vai esat pieteicies vai reģistrējies platformā. Kā jau teikts iepriekš, mēs diemžēl gandrīz nekādi nevaram ietekmēt platformas tīmekļa izsekošanas metodes. Mēs, piemēram, to nevaram atslēgt.


Tiesiskais pamatojums tīmekļa izsekošanas metodēm ir Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.


Papildinformāciju par saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kā arī glabāšanas laiku vai glabāšanas laika noteikšanas kritērijiem var atrast platformas operatoru datu aizsardzības deklarācijās. To mēs nekādi nevaram ietekmēt.


Iespējas izmantot savas tiesības, lai novērstu šīs tīmekļa izsekošanas metodes vai atsauktu Jūsu piekrišanu, ir atrodamas platformas operatoru datu aizsardzības deklarācijās, kas uzskaitītas 2. sadaļā. Jūs varat arī sazināties ar platformas operatoru, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta rekvizītos.


Attiecībā uz statistiku, kuru mums sniedz platformas nodrošinātājs, mēs varam to ietekmēt un pārtraukt tikai ierobežoti. Tomēr mēs pievēršam uzmanību tam, lai mums netiek sniegta papildu izvēles statistika.


Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka platformas operators izmanto Jūsu profila un paradumu datus saskaņā ar tā lietošanas un datu aizsardzības noteikumiem, lai izvērtētu Jūsu ieradumus, personiskās attiecības un vēlmes. Lidl nevar ietekmēt Jūsu datu apstrādi vai pārsūtīšanu, ko veic platformas operators.

Iespējams, izmantojot platformu, platformas operators Jūsu datus apstrādā trešajā valstī (kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Lai iegūtu papildinformāciju par Jūsu datu apstrādi trešajā valstī, ko Lidl nevar ietekmēt, lūdzu, skatiet platformas operatoru datu aizsardzības deklarācijas, kas uzskaitītas 2. sadaļā.

a) pārskats


Papildus atteikuma tiesībām, kas nosaka to, ka varat likumā noteiktā kārtībā atsaukt mums sniegto piekrišanu, Jums ir šādas tiesības:


  • tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas tiek glabāti pie mums saskaņā ar VDAR 15. pantu;
  • tiesības labot nepareizus vai papildināt nepilnīgus datus saskaņā ar VDAR 16. pantu,
  • tiesības dzēst Jūsu datus, ko esam saglabājuši, saskaņā ar VDAR 17. pantu,
  • tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu,
  • tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu;
  • tiesības izteikt iebildumus saskaņā ar VDAR 21. pantu.


b) tiesības saņemt informāciju saskaņā ar VDAR 15. pantu


Saskaņā ar VDAR 15. panta 1. punktu, Jums ir tiesības pēc pieprasījuma no datu pārziņa bez maksas saņemt izziņu par personas datiem, kas ir saglabāti par Jums. Tas it īpaši ietver:


personas datu apstrādes mērķi;

apstrādājamo personas datu kategorijas;

ziņas par saņēmēju vai saņēmēju kategorijām, kuriem ir izsniegta vai tiks izsniegta informācija ar Jums saistītiem personas datiem;

plānoto Jūsu personas datu uzglabāšanas ilgumu vai, ja nav iespējams paust konkrētu informāciju, uzglabāšanas perioda noteikšanas kritērijus;

tiesības pieprasīt Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, tiesības ierobežot datu apstrādi no atbildīgās personas puses vai tiesības iebilst par šādu datu apstrādi;

tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;

visu pieejamo informāciju par datu izcelsmi, ja personas dati netiek iegūti no datu subjekta;

automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un vismaz šajos gadījumos – efektīvu informāciju par iesaistīto loģiku un nozīmīgumu, un paredzamās šādas apstrādes sekas attiecībā uz datu subjektu.

Ja personas dati ir pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, Jums ir tiesības būt informētam par datu nosūtīšanai piemērotajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar VDAR 46. pantu.


c) tiesības labot personas datus saskaņā ar VDAR 16. pantu


Jums ir tiesības pieprasīt tūlītēju uz Jums attiecināmo neprecīzo personas datu labošanu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, Jums ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp izmantojot papildu paziņojumu par labojumiem.


d) tiesības dzēst personas datus saskaņā ar VDAR 17. pantu


Jums ir tiesības lūgt, lai nekavējoties dzēš Jūsu personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:


personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika iegūti vai kā citādi apstrādāti;

Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un nav cita likumīga pamata datu apstrādei;

Jums ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. vai 2. punktu, un apstrādei nav atbilstīgu iemeslu VDAR 21. panta 1. punkta gadījumā;

personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;

personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai ievērotu un izpildītu juridiskās saistības;

personas dati ir iegūti saistībā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu saskaņā ar VDAR 8. panta 1. punktu.

Ja esam publicējuši personas datus, tad, ņemot vērā mūsu rīcībā esošās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, mēs veiksim atbilstošās darbības šo datu dzēšanai, kā arī informēsim trešās personas, kas ir apstrādājušas Jūsu datus, lai, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, arī tās dzēstu visas Jūsu personas datus saturošās saites, to kopijas vai atveidojumus.


e) tiesības uz apstrādes ierobežošanu saskaņā ar VDAR 18. pantu


Jums ir tiesības mums pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja ir viens no šiem nosacījumiem:


Jūs esat apstrīdējis Jūsu personas datu pareizību;

apstrāde ir nelikumīga, un Jūs prasāt personas datu lietošanas ierobežošanu, nevis to dzēšanu;

atbildīgajai personai apstrādes mērķiem personas dati vairs nav nepieciešami, tomēr datu subjektam tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai

Jums ir iebildums pret to apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un vēl nav konstatēts, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli ir svarīgāki par attiecīgās personas iemesliem.


f) tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu


Jums ir tiesības saņemt mums sniegtos savus personas datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības nosūtīt šos datus citai atbildīgajai personai. Šajā gadījumā no mūsu puses netiek radīti šķēršļi šādai rīcībai, ja


apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai apstrāde pamatojas uz līguma pamata saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un

apstrāde tiek veikta ar automatizētām metodēm.

Balstoties uz Jūsu tiesībām attiecībā uz datu pārnesamību, Jums ir tiesības uz personas datu pārsūtīšanu tieši no mums citai atbildīgajai personai, ja tas ir tehniski īstenojams.


g) tiesības izteikt iebildumus saskaņā ar VDAR 21. pantu


Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punkta nosacījumiem, ir iespējams iebilst pret personas datu apstrādi, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.


Iepriekš minētās vispārējās tiesības iebilst attiecas uz visiem datu aizsardzības noteikumos aprakstītajiem apstrādes mērķiem, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pretēji īpašajām iebildumu tiesībām, kas vērstas uz datu apstrādi komerciālos nolūkos, mums saskaņā ar VDAR ir pienākums īstenot tikai šādas vispārējās iebildumu tiesības, ja sniedzat mums informāciju par būtiski nozīmīgiem iemesliem, piemēram, iespējamajiem draudiem dzīvībai vai veselībai. Ir iespēja arī sazināties ar uzraudzības iestādi, kas atbild par Lidl, vai Lidl datu aizsardzības inspektoru.


h) Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei saskaņā ar VDAR 77. pantu


Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Lai to izdarītu, varat sazināties ar Latvijas datu aizsardzības uzraudzības iestādi - Valsts datu inspekciju.

Ja Jūs vēlaties saņemt skaidrojumu par savām datu apstrādes tiesībām (datu aizsardzības tiesības), varat sazināties ar Lidl uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz 1. sadaļā minēto adresi ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam„ vai uz e-pasta adresi datuaizsardziba@lidl.lv.