Godīga darbība

Šī apņemšanās palīdz mūsu darbībā sekmēt cieņu, uzticamību un godīgumu, un mēs cenšamies katrā ķēdes radīšanas posmā uzlabot dzīves un darba apstākļus visiem.

Iespēja palīdzēt rada prieku

Iespēja palīdzēt rada prieku

Jūs atradīsiet arvien lielāku skaitu godīgi tirgotu produktu ar Fairglobe zīmolu.Tas arī atbalsta mūsu ilgstošo sadarbību ar Fairtrade. Fairtrade marķējums nozīmē:


  • godīgi ražotus un tirgotus produktus
  • labākus darba un dzīves apstākļus lauksaimniekiem un darbiniekiem
  • izsekojamus produktus visā piegādes ķēdē
Cīņa pret nabadzību un vides aizsardzībā Āfrikā

Cīņa pret nabadzību un vides aizsardzībā Āfrikā

Iniciatīva Cotton made in Africa* (Āfrikā ražota kokvilna) sniedz nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret nabadzību un vides aizsardzībā Āfrikā. Uz vietas organizētās apmācībās lauksaimnieki apgūst efektīvas un ilgtspējīgas audzēšanas metodes, kas viņiem palīdz iegūt auglīgākas ražas un aizsargāt vidi un savu veselību.


Tas panākts, pateicoties tādu atbildīgu tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmumu ieguldījumam, kas atbalsta Cotton made in Africa iniciatīvu.


*Fonda “Aid by Trade Foundation” (Fonds palīdzībai, izmantojot tirdzniecību) iniciatīva. Plašāk vietnē www.cottonmadeinafrica.org