Respektējot bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskā daudzveidība ir funkcionējošu ekosistēmu un daudzu mūsu produktu pamatā. Tādēļ mēs sekmējam bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu un iestājamies par tīru gaisu, ūdeni un auglīgām augsnēm.

ES bioloģiska produkta marķējums

ES bioloģiska produkta marķējums

ES bioloģiska produkta marķējums norādīs uz pārtiku, kas ir audzēta un saražota ievērojot bioloģiskās lauksaimniecības principus. Tas nozīmē:


  • regulāras pārbaudes
  • ražošanas un piegādes ķēžu pārbaudīšanu
  • atbilstību ES standartiem, kas noteikti bioloģiskajai lauksaimniecībai
Labāka nākotne cilvēkiem un dabai

Labāka nākotne cilvēkiem un dabai

Вместе с Rainforest Alliance мы реализуем цель создать лучшее будущее для людей и природы. Продукция, сертифицированная Rainforest Alliance, означает более устойчивое сельское хозяйство с сохранением лесов, биологического разнообразия и природных ресурсов.