Ceļā uz labāku rītdienu!

Noskaties video!

Iespēja palīdzēt rada prieku. Mēs esam apņēmušies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot dabā pieejamos resursus, kā arī piegādāt preces, kas marķētas ar sertifikātiem, norādot uz godīgi ražotiem un tirgotiem produktiem, labākiem darba un dzīves apstākļiem lauksaimniekiem un darbiniekiem, izsekojamiem  visā produktu piegādes ķēdē.

Ceļā uz labāku rītdienu!
Ceļā uz labāku rītdienu!
Resursu saglabāšana

Mēs esam apņēmušies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot visā mūsu vērtību radīšanas ķēdē iekļautos resursus. Mēs pievēršam uzmanību rūpīgai un efektīvai saldūdens izmantošanai un apdomīgai izejmateriālu ieguvei un koncentrējamies uz aprites procesu piemērošanu mūsu resursiem.

Klimata aizsardzība

Visā mūsu vērtību radīšanas ķēdes procesā, no sākuma līdz pat produkta nonākšanai veikala plauktā mēs pievēršam uzmanību klimatam labvēlīgiem procesiem un samazinām emisijas, lai palīdzētu īstenot Parīzes nolīguma izpildi – ar konkrētiem projektiem un produktiem, kas ražoti klimatam labvēlīgākā veidā.

Respektējot bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskā daudzveidība ir funkcionējošu ekosistēmu un daudzu mūsu produktu pamatā. Tādēļ mēs sekmējam bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu un iestājamies par tīru gaisu, ūdeni un auglīgām augsnēm.

Godīga darbība

Šī apņemšanās palīdz mūsu darbībā sekmēt cieņu, uzticamību un godīgumu, un mēs cenšamies katrā ķēdes radīšanas posmā uzlabot dzīves un darba apstākļus visiem.

Ceļā uz labāku rītdienu!