“Atrodi rūķi” konkursa noteikumi

 1. Atrodi rūķi konkursu (turpmāk tekstā - Konkurss) organizē SIA „Lidl Latvija” reģistrācijas nr.: 40203023760, juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas iela 131, Riga, LV-1021, Latvija (turpmāk - Konkursa organizētājs).
 2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
 3. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 13 gadu vecumu.
 4. Konkursa norises sākuma datums ir 2021. gada 22. novembris. Konkursa norises beigu datums ir 2021. gada 26. decembris. Dalības pieteikšana Konkursā ir no 2021. gada 22. novembra plkst. 00:00 līdz 2021. gada 26. decembrim plkst. 23:59.
 5. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam jāatrod “Elfa simbols” un jāreģistrē sava dalība mājaslapā www.lidl.lv.
 6. Lai piedalītos izlozē par laimesta saņemšanu, dalībniekam pēc elfa atrašanas jāuzklikšķina uz tā vizuāļa, kur atrodas elfs. Tad dalībnieks tiks aizvests uz mājaslapas sadaļu, kur būs jāaizpilda anketa, lai veiksmīgas izlozes gadījumā SIA “Lidl Latvija” varētu sazināties ar laimesta ieguvēju un ar SIA “Velokurjers” starpniecību nogādāt laimestu. .  Organizētājs sazināsies un lūgs norādīt arī faktisko adresi, jo dāvana tiks piegādāta ar SIA “Velokurjers” starpniecību. Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi balvas izsūtīšanai, 4. nedēļu laikā pēc Konkursa beigām tie tiek neatgriezeniski dzēsti.
 7. Norādot e-pastu, dalībnieks varēs piekrist arī jaunumu saņemšanai, bet tas nebūs obligāts nosacījums, lai saņemtu balvu. 
 8. Kad anketa aizpildīta, lidl.lv parādās paziņojums par veiksmīgu anketas aizpildi un/vai pierakstīšanos jaunumu saņemšanai.
 9. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.
 10. Konkursa norises laikā Konkursa organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu Konkursa laimētāju, kā arī apstrādātu balvas nogādi. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma politikai un Konkursa noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek apstrādāti personas dati Konkursa organizēšanai. Ar Privātuma politiku var iepazīties šeit.
 11. Iesniedzot informāciju par sevi, Konkursa dalībnieks ir informēts un neiebilst, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “Atrodi elfu Konkursa ietvaros. 
 12. Piesakot dalību Konkursā, apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
 13. Konkursa dalībnieks apliecina, ka mājaslapā www.lidl.lv norādītā informācija ir patiesa. Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai vai kļūdainai izsūtīšanai.
 14. 5 (piecas) dāvanu kastes ar Lidl produkciju
 15. Konkursa organizētājs neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, saņemot vai lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai nodošana trešajām personām nav atļauta.
 16. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 17. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Konkursa dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 18. Konkursa organizētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskajās ierīcēs, no kurām tiek veikta dalība Konkursā, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
 19. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimesta saņemšanu var vērstie pie Konkursa organizatoriem SIA “Lidl Latvija”, zvanot pa tālruni +371 8000 5888 darba dienās no 08.00 – 18.00, sestdienās no 10.00 – 16.00.
 20. Konkursa organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.
 21. Visos citos gadījumos, ko neregulē šie noteikumi, ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 22. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.