Lidl Plus lietošanas noteikumi

Spēkā no: 2022. gada novembra

Versija: 1.5

Saturs

1.Piemērošanas jomas un saistība ar citiem noteikumiem
2.Dalības nosacījumi
3.Reģistrācija, konts un līguma slēgšana
4.Pakalpojuma priekšmets
4.1.Personalizēta informācija
4.2.Datu ieguve un uzglabāšana
4.2.1.Reģistrācija Lidl Plus
4.2.2 Mans Lidl dati
4.2.3.Veikalu apmeklējumi
4.2.4.Klientu apkalpošana
4.2.5.Aplikācijas lietošana
4.2.6.Ielogošanās dati
4.2.7.Citi digitālie pakalpojumi
4.2.8.Citu pakalpojumu sniedzēju informatīvie izdevumi
4.2.9.Informatīvais ziņojums/paziņojums (push message)/SMS
4.3.Datu analīze
5.Vispārīgie pakalpojuma lietošanas noteikumi
6.Jūsu pienākumi
7.Atteikums
7.1.Atteikuma tiesības
7.2.Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
7.3.Atteikuma forma
8.Atbildība
9.Izbeigšana, dzēšana
10.Nobeiguma noteikumi
11.Piemērojamie tiesību akti

1. Piemērošanas jomas un saistība ar citiem noteikumiem

Šie Lidl Plus lietošanas noteikumi (“noteikumi”) regulē dalību klientu apkalpošanas programmā Lidl Plus (turpmāk saukta “Pakalpojums”). Pakalpojumu nodrošina Lidl Stiftung & Co.KG (turpmāk saukta “Lidl Stiftung” vai “mēs”). Vienlaikus Lidl Stiftung ir tiesības pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt apakšuzņēmējus un/vai citus Lidl uzņēmumus (Lidl Latvija SIA); turpmāk attiecībā uz Lidl Stiftung sauktus “Lidl uzņēmumi” vai “Lidl”). Pakalpojums paredzēts patērētājiem (turpmāk “lietotājs” vai “jūs”), kuri vēlas saņemt Lidl sagatavotu personalizētu informāciju par Lidl un izvēlētu sadarbības partneru piedāvājumiem un īpašajiem piedāvājumiem, kuri pēc iespējas precīzāk atbilst attiecīgās personas interesēm. Pakalpojuma mērķis ir arī nodrošināt, ka lietotāji saņem sev piemērotāku saturu un ka Lidl nesūta saturu, kas neatbilst lietotāja interesēm. Turpmāk aprakstītās piemērota satura noteikšanas pamats ir ar Lidl uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem saistīta iepirkšanās un izmantošanas uzvedība. Pakalpojums ir pieejams atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem. Jūs jebkurā laikā varat saglabāt vai izdrukāt spēkā esošos Lietošanas noteikumu vietnē. Līguma tekstu pēc līguma noslēgšanas nesaglabājam.

2. Dalības nosacījumi

Lai reģistrētos mūsu pakalpojumam, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un paredzēta tikai fiziskām personām. Komerciāla rakstura dalība kā privātuzņēmējam nav iekļauta.

3. Reģistrācija, konts un līguma slēgšana

Lai izmantotu mūsu pakalpojumu, jums jāizveido savs konts.

Jūs izsakāt saistošu piedāvājumu reģistrēties pakalpojumam un izmantot pakalpojuma funkcionālo apjomu, aplikācijā klikšķinot “Turpināt” pogu un sniedzot visu pieprasīto informāciju, ievadot lietotājvārdu un paroli Mans Lidl konts vajadzībām (“Ielogošanās dati”) un tad klikšķinot “Izveidot kontu” pogu (“Piedāvājums”). Šī piedāvājuma izteikšana nerada jums nekādas izmaksas. Līdz brīdim, kad klikšķināt “Turpināt” pogu, jums ir iespējams jebkurā brīdī atsaukt reģistrācijas procesu vai mainīt sniegto informāciju to dzēšot, papildinot vai labojot dažādajos laukos ievadītos datus, vai vienkārši aizverot aplikāciju. Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas jums jebkurā brīdī ir iespējams mainīt savā kontā norādīto informāciju.

Saņemot jūsu piedāvājumu līguma noslēgšanai, mēs nosūtām piedāvājuma saņemšanas apliecinājumu (“pasūtījuma apstiprinājums”) uz jūsu reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Šis pasūtījuma apstiprinājums apliecina, ka esam apstiprinājuši piedāvājumu (“līguma noslēgšana”), un satur verifikācijas saiti. Pakalpojumu varat sākt izmantot tūlīt pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas.

Tā kā šo pakalpojumu mēs piedāvājam pēc savas brīvas gribas un bez maksas, mums ir tiesības atsevišķos gadījumos atteikt konta izveidi, nenorādot iemeslu.

Jūsu norādīto e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru nevar piesaistīt citam kontam. Tāpat arī nav atļauts uzrādīt jums nepiederošu e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju, it īpaši tā sauktās “vienreizlietojamās e-pasta adreses”. Jūsu pienākums ir nodrošināt jūsu piekļuves datu drošību. Nodot piekļuvi jūsu kontam citām personām nav atļauts.

Ikviena sadarbošanās ar Lidl, kas veikta, izmantojot jūsu kontu, tiek sasaistīta ar jums. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad izmantojot jūsu kontu, darbojas kāda trešā persona, ja šai personai ir bijis iespējams izmantot jūsu kontu jūsu nolaidīgas rīcības rezultātā. Jūsu pienākums ir nekavējoties informēt mūs par jebkādu jūsu konta nesankcionētu lietošanu, kā arī mainīt piekļuves datus, ja jums ir aizdomas, ka jūsu kontu izmanto cita(s) persona(s).

Jums ir šādas Lidl Plus reģistrācijas iespējas:

  • izmantojot mūsu aplikāciju, kas pieejama dažādām mobilajām platformām.

Veicot reģistrāciju, jums automātiski tiek piešķirts klienta numurs.

4. Pakalpojuma priekšmets

4.1 Personalizēta informācija

Pakalpojuma mērķis ir nosūtīt vai attēlot Lidl Plus aplikācijā informāciju, kas pēc iespējas pielāgota jūsu vajadzībām, un - ciktāl iespējams - veidot mūsu piedāvājumus un pakalpojumus jūs personiski uzrunājošā veidā.

Dalība Lidl Plus ir bez maksas.

Izmantojot Lidl Plus, jūs gūsiet labumu no plaša pakalpojumu klāsta, kas pielāgoti tieši jūsu vajadzībām, tostarp, ietverot īpaši jūsu vajadzībām un vēlmēm piemērotus piedāvājumus, dalību konkursos, atlaides un īpašo piedāvājumu kampaņas. Šim nolūkam mēs centīsimies noteikt jūsu intereses un izvēles attiecībā uz Lidl piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu turpmāk minētajai datu apstrādei, attiecīgā informācija tiks apstrādāta Lidl Plus vajadzībām tikai tad, ja būsiet devuši savu piekrišanu.

4.2 Datu ieguve un uzglabāšana

Jums piemērotu piedāvājumu noteikšanas pamatu nodrošina turpmākajā rindkopā minētie dati:

4.2.1 Reģistrācija Lidl Plus

Reģistrācijas procesā mēs lūdzam sniegt šādus klienta datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un vēlamais Lidl veikals. Pēc jūsu izvēles jūs varat norādīt mums arī savu: uzrunas formu, dzimumu, dzīvesvietas adresi (iela, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta un valsts). Lai noteiktu izvēlēto veikalu, var tikt izmantota jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas noteikšanas funkcija.

4.2.2 Mans Lidl dati

Ja jūs esat brīvprātīgi snieguši konkrēti informāciju par saviem apstākļiem un interesēm savā Mans Lidl kontā, tad mēs iegūstam šo informāciju arī Lidl Plus ietvaros.

4.2.3 Veikalu apmeklējumi

Kad jūs veikala apmeklējuma laikā identificējat sevi pie kases, mēs reģistrējam datus par jūsu apmeklēto veikalu, iegādātajiem produktiem pēc to daudzuma, veida un cenas, izmantotajiem kuponiem, kopējo čeka summu, kvīšu vidējā summa noteiktā laika periodā, jūsu pirkumu biežums, kā arī maksājuma apstrādes laiku un samaksas veidu. Savietojot informāciju par jūsu pirkumiem ar jūsu klienta kontu, mēs īstenojam 4.1. punktā minēto mērķi, piemēram, iespēju izteikt jums īpaši jūsu izvēlēm un interesēm pielāgotus piedāvājumus, kā arī piedāvāt dalību īpašajās akcijās.

Pie kases jūs tiekat identificēts vai nu ar jūsu digitālo klienta karti, vai reģistrācijas brīdī uzrādīto telefona numuru. Lidl Plus kuponi tiek ņemti vērā tikai norēķināšanās procesā, ja esat tos iepriekš aktivizējis lietotnes sadaļā "Kuponi".

4.2.4 Klientu apkalpošana

Kad jūs sazinieties ar Lidl uzņēmumu klientu apkalpošanas dienestu, mēs apstrādājam datus, kurus esat snieguši šajā kontekstā.

4.2.5 Aplikācijas lietošana

Ar Lidl Plus aplikācijas palīdzību mēs iegūstam informāciju par veikalu, kurā iepērkaties. Papildus tam mēs iegūstam informāciju par visu aplikācijas ietvaros aplūkoto saturu, piemēram, aktivizētajiem kuponiem, paziņojumu iestatījumiem, dalību loterijās, apskatītos rakstus un jūsu izvēlēto prioritāro veikalu. Mēs arī iegūstam informāciju par jūsu mijiedarbošanos ar aplikāciju, piemēram, apmeklētajām sadaļām, katras sesijas laikā aplūkotajiem logiem, klikšķu un ritinājumu skaitu. Papildus mēs apstrādājam jūsu klienta ID (Lojalitātes ID), informāciju par jūsu izmantotās operētājsistēmas versiju, ierīces identifikāciju, sistēmas valodu un izvēlēto valsti, kā arī jūsu izmantotās aplikācijas versiju. Daļu no šīs ar jūsu aplikācijas lietošanu saistītās informācijas mēs iegūstam tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Lūdzam skatīt mūsu Privātuma politiku.

4.2.6 Ielogošanās dati

Jūsu ielogošanās dati tiek uzglabāti un izmantoti ielogošanās izpildei. Lai jums katru reizi, atverot aplikāciju, nebūtu jāveic atkārtota ielogošanās, aplikācija saglabā jūsu ielogošanās datus (šifrētā veidā) līdz brīdim, kad jūs atslēdzaties no sava konta.

4.2.7 Citi digitālie pakalpojumi

No Lidl mēs saņemam ziņas par to, kā jūs izmantojat Lidl tiešsaistes veikalu vai Lidl Uzņēmumiem piederošas citas aplikācijas, tīmekļa vietnes vai digitālos pakalpojumus, piemēram, “klikšķini un saņem” pakalpojumus, ziedu veikalu, ceļojumu rezervācijas, tiešsaistes čekus, foto pakalpojumus, Mr. Cuisine aplikāciju, Lidl Home aplikāciju, utt. (it īpaši izvēlētie un iegādātie produkti, samaksas un piegādes veida informācija, minēto digitālo pakalpojumu izmantošanas paradumi, izpirktie kuponi, sertifikātu vērtība, utt.), un ja iespējams, piesaistām tās jūsu personai vai jūsu e-pasta adresei vai klienta numuram. Turklāt iegūtie dati tiek salāgoti ar informāciju par jūsu interneta veikalā izdarītajiem pirkumiem, lai varētu sagatavot tieši jūsu interesēm un izvēlēm atbilstošus piedāvājumus, lai varētu piedāvāt jums dalību īpašās akcijās un lai labāk pielāgotu iespējamo reklamēšanas pieeju, it īpaši informatīvo izdevumu formātā.

4.2.8 Citu pakalpojumu sniedzēju informatīvie izdevumi

Ja jūs esat devuši piekrišanu saņemt tiešsaistes veikala vai jebkādu citu iepriekšējā punktā minēto Lidl Uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu informatīvo ziņojumu saņemšanai, tad mums ir iespējams saņemt no minētajiem uzņēmumiem informāciju par jūsu izmantošanas paradumiem saistībā ar minēto informatīvo izdevumu, tostarp informāciju par ziņojuma atvēršanas laiku, jūsu izdarītajiem klikšķiem uz saitēm vai laukiem, lietošanas ilgumu un biežumu.

4.2.9 Informatīvais ziņojums/paziņojums (push message)/SMS

Papildus iepriekšminētajam mēs iegūstam informāciju par jūsu izmantošanas paradumiem saistībā ar informatīvajiem ziņojumiem un citu informāciju, kuru nosūtām jums paziņojumu vai SMS formātā, uzglabājam to, un, ja iespējams, sasaistām to ar jums, jūsu e-pasta adresi vai klienta numuru. Saistībā ar minēto mēs iegūstam informāciju par paziņojuma atvēršanas laiku,  jūsu izdarītajiem klikšķiem uz saitēm vai laukiem, izvēlētajiem produktiem, lietošanas laiku, ilgumu un biežumu.

4.3 Datu analīze

0 aprakstītie dati tiek apkopoti mūsu datu bāzē. Mēs izvērtējam datus ar mērķi atrast tādu informāciju par jūsu interesēm, kas mums ļauj nosūtīt vai parādīt jums tikai tādu informāciju, kas ir jums saistoša. Lai noteiktu iespējamās ar produktiem saistītās intereses, mēs pielietojam arī matemātiskas statistikas metodes. Šim nolūkam jūsu personas dati tiek salīdzināti ar citu klientu datiem. Balstoties uz šo salīdzinājumu, mēs varam noteikt, kuri citi produkti un akcijas no klientiem ar salīdzināmām interesēm varētu ieinteresēt arī jūs vai citus klientus. Tomēr Lidl nav juridiski saistoši datu apstrādi vienmēr organizēt tieši tā, kā aprakstīts iepriekš un nodrošināt to, ka jūs saņemsiet tikai jūs interesējošus piedāvājumus. Turklāt mēs veidojam analītiku par to, kā jūs lietojat lietotni, kā arī lietotāju segmentēšanas profilus. Mēs saistām šo informāciju ar jums reklāmas nolūkos, uz kuriem attiecas šis līgums. Mēs arī iegūstam vispārīgu ieskatu par mūsu lietotnes optimizāciju un reklāmas kampaņu panākumiem. Saviem reklāmas partneriem sniedzam statistiski apstrādātus anonīmus datus par viņu reklāmas kampaņu panākumiem norēķinu vajadzībām. Mūsu reklāmas partneri nevar izsekot šai informācijai par jums personīgi.

Izvērtēšanā netiek iekļauti īpašo kategoriju personas dati, kas minēti VDAR 9. panta 1. daļā.

5. Vispārīgie pakalpojuma lietošanas noteikumi

Lidl Plus pakalpojuma izmantošanai nepieciešams aktīvs mobilā tālruņa numurs,  e-pasta adrese un Mans Lidl konts.

Lai lietotu arī Lidl Plus aplikāciju, dalībniekam aplikāciju veikalā jālejuplādē programmatūra. Ir pieejamas dažāda veida mobilajiem tālruņiem atbilstošas programmatūras versijas. Tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams piedāvāt piemērotu programmatūru konkrēta tipa ierīcēm. Ja dalībnieka mobilajam tālrunim nav pieejama piemērota programmatūra, šis dalībnieks nevar lietot pakalpojumus attiecīgajā ierīcē. Tomēr Lidl Stiftung dara visu iespējamo, lai piedāvātu programmatūru tik daudziem dažādiem mobilo ierīču modeļiem, cik iespējams. Tā kā produktu piedāvājums gala lietotāju mobilo ierīču tirgū ir nepārtraukti mainīgs, Lidl Stiftung nevar nodrošināt aktuālu visu to mobilo tālruņu sarakstu, kas būtu piemēroti pakalpojumu izmantošanai.

Programmatūras instalēšana un pakalpojumu izmantošana paredz regulāru datu pārsūtīšanu no dalībnieka mobilā tālruņa. Nosūtāmo datu apjoms un regularitāte ir atkarīgi no pakalpojuma izmantošanas veida un apmēra. Datu pārsūtīšanas savienojuma izmaksas sedz dalībnieks. Apjoms ir atkarīgs no līguma, kas dalībniekam noslēgts ar attiecīgo saziņas pakalpojumu sniedzēju.

Interneta savienojuma izveides un tā uzturēšanas izmaksas no lietotāja puses neietilpst Lidl Stiftung sniegtajā pakalpojumā. Šis pienākums pilnībā ietilpst līgumā, kas noslēgts starp dalībnieku un tā interneta pakalpojumu sniedzēju.

Lidl Plus pakalpojuma izmantošanai nepieciešama arī pietiekami uzlādēta tālruņa baterija un ekrāna spilgtums QR koda skenēšanai maksājuma veikšanas procesā.

Dalībnieka pienākums ir instalēt Lidl piedāvātos atjauninājumus. Informācija par atjauninājumiem tiek sniegta programmatūras izmantošanas laikā. Lidl Plus pakalpojuma izmantošana modificētās ierīcēs (piemēram, kurām veikta drošības pasākumu apiešana (jailbreaking) vai priviliģētas kontroles iegūšana (rooting)) nav atļauta.

6. Jūsu pienākumi

Jums ir

  • jānorāda patiesi dati, veicot reģistrāciju un profila atjaunināšanu;
  • jānodrošina paroles slepenība un jānomaina tā nesankcionētas izmantošanas vai aizdomu par nesankcionētu izmantošanu gadījumos; un
  • jāizmanto pakalpojums saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Atteikums

7.1.Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš ir 14 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jānosūta mums

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Vācija

Telefons: 8000 - 5888

E-pasts: datuaizsardziba@lidlplus.lv

skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītu vēstuli) par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tā nav obligāta. Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir nepieciešams nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

7.2.Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atsakaties no šī līguma, mums ir jāatlīdzina jums visi maksājumi, ko esam saņēmuši no jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no tā, ka esat izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko piedāvāto standarta piegādi), nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs saņēmām paziņojumu par atteikšanos no šī līguma. Šim atkārtotam maksājumam mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējā darījuma veikšanai, ja vien ar jums nebūs skaidri vienojušies citādi; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu.

7.3. Atteikuma forma

Atteikuma forma (PDF)

8. Atbild ība

Mēs esam atbildīgi par zaudējumiem, kas ir radušies ar nodomu un rupjas neuzmanības dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas radušies dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma rezultātā.

Vieglas neuzmanības gadījumos mēs esam atbildīgi tikai, ja ir radies būtisks līgumsaistību pārkāpums. Būtiskas līgumsaistības šajā izpratnē ir saistības, uz kuru izpildi pirmām kārtām ir iespējama līguma izpilde un uz kuras izpildi līdz ar to līgumpartneris var regulāri paļauties. Šajā gadījumā atbildība attiecas tikai uz tipiskiem un paredzamiem zaudējumiem līguma noslēgšanas brīdī.

Atbildības ierobežojumi attiecīgi attiecas uz mūsu darbiniekiem, aģentiem un aizvietotājiem.

Nekādas mūsu saistības par garantijām, kas ir skaidri norādītas kā tādas, un prasībām, kas izriet no Vācijas Federatīvās Republikas Produktu atbildības likums, paliek nemainīgas.

Visos citos aspektos mūsu atbildība tiek izslēgta.

9. Izbeigšana, dzēšana

Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību, nenorādot iemeslus, klikšķinot opciju “Dzēst lietotāja kontu”. Arī no Lidl Stiftung puses izbeigšana ir iespējama jebkurā laikā bez iemesla norādīšanas, paziņojot par to 10 dienas iepriekš. Iepriekšminētais neatceļ pušu ārkārtas tiesības izbeigt saistības būtisku iemeslu dēļ.

10. Nobeiguma noteikumi

Eiropas Komisija saitē nodrošina Tiešsaistes strīdu risināšanas portālu. Taču mums nav pienākuma un mēs nevēlamies piedalīties strīdu risināšanas tiesvedībās patērētāju šķīrējtiesā.

11. Piemērojamie tiesību akti

Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti attiecas uz patērētājiem tiktāl, ciktāl tas viņiem neliedz aizsardzību saskaņā ar patērētāja mītnes valsts nacionālajiem tiesību aktiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.panta 2.punktā paredzētajam.