Banner

TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes celšana


Godīgums un caurskatāmība ir būtiska, lai nodrošinātu klientu, biznesa partneru un darbinieku pastāvīgu uzticību Lidl. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības principu ievērošanu, vēlamies laikus konstatēt potenciāli prettiesiskas darbības. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies saņemt informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Par likuma pārkāpumu tiek uzskatīti gadījumi, kad mūsu darbinieki, izpildot funkcijas, savā valstī vai ārvalstīs pārkāpj spēkā esošus tiesību aktu noteikumus vai iekšējās darbības vadlīnijas, kā arī gadījumi, kad pieļauts pārkāpums attiecībā uz darbinieku. Piemēram: korupcijas gadījumi, konkurences tiesības, datu aizsardzības pārkāpumi, kā arī pārkāpumi uzskaites, finanšu un nodokļu jomās.


Lai laikus uzzinātu par likumu pārkāpumiem un novērstu tos, lietderīga ir arī klientu un uzņēmējdarbības partneru palīdzība. Par likumu pārkāpumiem varat paziņot dažādos veidos. Neskatoties uz to kādā veidā nolemsiet paziņot, garantējam, ka katrs paziņojums tiks uzmanīgi izskatīts, bet Jums vēloties, tas tiks anonimizēts.


Tāpēc mēs vēlamies, lai Jūs mūs informētu par visiem atbilstības pārkāpumiem, kas ietekmē mūsu biznesu, izmantojot mūsu uzskaitītos konfidenciālos ziņošanas kanālus.


  • atbildīgajam par atbilstību - Juridiskajam un atbilstības departamentam un Atbilstības speciālistam uz e-pastu compliance@lidl.lv ;
  • tiešsaistes ziņošanas sistēmā BKMS - klikšķini šeit vai nokopē saiti https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=-1&language=lav;
  • ārējam advokātam - kontaktinformācija.


Signe Skutele

ZAB «Rusanovs & Partneri»

Tel. +371 29729522, E-pasts: skutele@rusanovs.lv

Krišjāņa Valdemāra iela 8 – 4 (2. stāvs), Rīga, LV-1010


Katrs ziņojums ir konfidenciāls, un ziņotāju tas nekādā veidā nenostāda neizdevīgā stāvoklī.