Respektējot bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskā daudzveidība ir funkcionējošu ekosistēmu un daudzu mūsu produktu pamatā. Tādēļ mēs sekmējam bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu un iestājamies par tīru gaisu, ūdeni un auglīgām augsnēm.

Ceļā uz labāku rītdienu!
ES bioloģiska produkta marķējums

ES bioloģiska produkta marķējums norādīs uz pārtiku, kas ir audzēta un saražota ievērojot bioloģiskās lauksaimniecības principus. Tas nozīmē:

- regulāras pārbaudes

- ražošanas un piegādes ķēžu pārbaudīšanu

- atbilstību ES standartiem, kas noteikti bioloģiskajai lauksaimniecībai

Rainforest Alliance

Kopā ar Rainforest Alliance mēs īstenojam mērķi veidot labāku nākotni cilvēkiem un dabai. Rainforest Alliance sertificēti produkti nozīmē ilgtspējīgāku lauksaimniecību, saglabājot mežus, bioloģisko daudzveidību un dabas resursus

Respektējot bioloģisko daudzveidību