Klimata aizsardzība

Mēs esam apņēmušies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot visā mūsu vērtību radīšanas ķēdē iekļautos resursus. Mēs pievēršam uzmanību rūpīgai un efektīvai saldūdens izmantošanai un apdomīgai izejmateriālu ieguvei un koncentrējamies uz aprites procesu piemērošanu mūsu resursiem.

Resursu saglabāšana

Visā mūsu vērtību radīšanas ķēdes procesā, no sākuma līdz pat produkta nonākšanai veikala plauktā mēs pievēršam uzmanību klimatam labvēlīgiem procesiem un samazinām emisijas, lai palīdzētu īstenot Parīzes nolīguma izpildi – ar konkrētiem projektiem un produktiem, kas ražoti klimatam labvēlīgākā veidā.

Marķējums klimatneitrāliem produktiem

Marķējums klimatneitrāliem produktiem*

Pilni apņēmības samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Līdz 2030. gadam mēs par 80% samazināsim mūsu darbības rezultātā radušās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas.

* Klimatneitralitāte panākta, īstenojot kompensējošus pasākumus

Pārstrādātas plastmasas izmantošana

Pārstrādātas plastmasas izmantošana

Lai saglabātu vēl vairāk resursu, līdz 2025. gadam mūsu plastmasas stratēģijas REset Plastic ietvaros mēs vismaz par 20% plānojam samazināt plastmasas izmantošanu un jau tagad piedāvājam daudz produktu, kas pilnībā vai daļēji izgatavoti no pārstrādātas plastmasas. Plānojam palielināt otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošanu mūsu iepakojumos vismaz par 25% līdz 2025. gadam. Vairāk uzzināt šeit https://reset-plastic.com/en

Aizsargājot klimatu
Klimata aizsardzība